2. İnönü Savaşı
20 Temmuz 2024

2. İnönü Savaşı


Londra Konferansı'nın barış önerilerinin TBMM Hükümeti'nce reddedilmesi üzerine, İtilaf Devletleri'nin isteklerini zorla Türklere kabul ettirmekle görevlendirilen Yunanlılar, Bursa üzerinden Eskişehir'e, Uşak üzerinden Afyon'a doğru 23 Mart 1921'de saldırıya geçtiler. Yunanlılar, Bilecik'i, İnönü'de Metris Tepe'yi ve Uşak'ı ele geçirmeleri üzerine, TBMM Muhafız Taburu cepheye gönderildi. Böylece güçlenen Türk kuvvetleri karşı saldırıya geçerek Yunan saldırısını püskürttü. Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey'in savaş süresince verdiği "mevzilerin kesin olarak savunulması" emri başarının elde edilmesinde önemli bir etken oldu. 1 Nisan 1921'de Yunan ordusu Bursa'ya çekilmeye başladı. Böylece Yunanlılar İnönü'de ikinci kez yenildiler.

Sonuç

2. İnönü Savaşı'nın sonuçları, hem iç politikada hem de dış politikada önemli etkiler yarattı:

  • TBMM Hükümeti varlığını bütün Avrupa devletlerine, resmen olmasa da kabul ettirdi; içte ve dışta nüfuz ve saygınlığı yükseldi.
  • Avrupa ülkelerinde, İngiliz ve Yunan politikasına karşı güvensizlik ve muhalefet başladı.
  • Ordu mensuplarında, her bakımdan kendilerine güven arttı.
  • Bu durum karşısında, Fransızlar Zonguldak'tan, İtalyanlar Güney Anadolu'dan çekilmek zorunda kaldılar.
  • Türk ordusunun kazandığı zaferler, İtilaf Devletleri'ni Türkler hakkında yararlı kararlar almaya zorladı.
  • II. İnönü Muharebesi'nin kazanılmasından, Sovyet Rusya ve Afganistan gibi dost devletlerde büyük bir memnunluk duyulmuş ve bu resmen Türk Hükümeti'ne bildirilmiştir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Kars Antlaşmasının Maddeleri

Kars Antlaşmasının Maddeleri

2. İnönü Savaşı

2. İnönü Savaşı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Paris Barış Konferansı ve Maddeleri

Paris Barış Konferansı ve Maddeleri

2. Balkan Savaşı Sonuçları

2. Balkan Savaşı Sonuçları

1. Dünya Savaşı Cepheleri ve Sonuçları

1. Dünya Savaşı Cepheleri ve Sonuçları

Balkan Antantı Maddeleri ve Karaları

Balkan Antantı Maddeleri ve Karaları

Galiçya Cephesi Sonuçları

Galiçya Cephesi Sonuçları

Güncel

Ermeni Meselesi Sebepleri ve Sonuçları

Ermeni Meselesi Sebepleri ve Sonuçları

Güncel

Sevr Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Sevr Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Güncel

Manda ve Himaye Nedir?

Manda ve Himaye Nedir?

Hicaz Yemen Cephesi

Hicaz Yemen Cephesi

Misaki Milli Nedir?

Misaki Milli Nedir?

Maarif Kongresi 15-21 Temmuz 1921

Maarif Kongresi 15-21 Temmuz 1921

31 Mart Olayı ve Sonuçları

31 Mart Olayı ve Sonuçları

İtilaf Devletleri Hangileridir?

İtilaf Devletleri Hangileridir?

Kanal Cephesi

Kanal Cephesi

Teşkilatı Esasiye Kanunu ve Maddeleri

Teşkilatı Esasiye Kanunu ve Maddeleri

Reval Görüşmeleri ve Sonuçları

Reval Görüşmeleri ve Sonuçları

Doğu Cephesi Sonuçları

Doğu Cephesi Sonuçları

Sivas Kongresi

Sivas Kongresi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Kurtuluş Savaşı Öncesi Durum

Kurtuluş Savaşı Öncesi Durum

Kurtuluş Savaşı Nedenleri

Kurtuluş Savaşı Nedenleri

Amiral Bristol Raporu Önemi ve Maddeleri

Amiral Bristol Raporu Önemi ve Maddeleri

Romanya Cephesi

Romanya Cephesi

Sakarya Meydan Muharebesi

Sakarya Meydan Muharebesi

TBMM nin Açılması

TBMM nin Açılması

Boğazlar Sorunu ve Yapılan Antlaşmalar

Boğazlar Sorunu ve Yapılan Antlaşmalar

Moskova Antlaşması Maddeleri

Moskova Antlaşması Maddeleri

Misakı İktisadi Görüşmeleri ve Maddeleri

Misakı İktisadi Görüşmeleri ve Maddeleri

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı

Amasya Tamimi Maddeleri ve Sonuçları

Amasya Tamimi Maddeleri ve Sonuçları

Alaşehir Kongresi Kararları

Alaşehir Kongresi Kararları

Ermeni Sorunu

Ermeni Sorunu

Kuvayi-milliye nedir?

Kuvayi-milliye nedir?

Londra Konferansı

Londra Konferansı

1.İnönü Savaşı Sonuçları

1.İnönü Savaşı Sonuçları