Mondros Ateşkes Antlaşması

Mondros Ateşkes Antlaşması

Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla Limni Adasının Mondros Limanında Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın başkanlığındaki Osmanlı Heyeti ile İngiliz Amirali Calthorp'un başkanlığını yaptığı İtilaf Devletleri Heyeti arasında imzalanmıştır. Osmanlı için çok ağır şartlara sahip olan bu antlaşma, aslında Osmanlı Devletinin fiilen sona erdiğini gösteren ve Osmanlı İmparatorluğu'nun herhangi bir yerinde İtilaf Devletlerinin güvenliğini tehdit edici bir durum sonucunda işgal edilmesi hakkını tanıyan bu antlaşmanın Osmanlı hükumetinin kayıtsız şartsız kendini düşmana teslim ettiği anlamına geldiği görülmektedir.

Bu antlaşmada bulunan bazı maddeler doğrudan Osmanlı Hükumetinin iradesini yok saymakta ve özellikle 7. madde ile memleketin her yerini itilaf devletlerine paylaşma hakkını verdiğinden dolayı İtilaf Devletleri daha barış antlaşmasının imzalanmasını beklemeden Türk topraklarının taksimine başlaması bakımından ateşkesten çok teslim olma özelliği taşıdığını söyleyebiliriz.


Mondros Ateşkes Antlaşmasının Başlıca Hükümleri
 • İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının açılması, Karadeniz'e serbestçe geçişin sağlanması konusunda kararlar İtilaf devletleri tarafından alınacaktır.
 • Osmanlı sularında bulunan tüm torpil tarlalarıyla birlikte torpido ve kovan mevzilerinin yerleri gösterilecek, bunları taramak ve kaldırmak için yardım edilecektir.
 • Karadeniz'de bulunan torpiller hakkında bilgi verilecektir.
 • İtilaf Devletlerinin ve Ermeni esirleri kayıtsız şartsız İstanbul'da teslim edilecektir.
 • Hudutların korunması ve iç asayişin sağlanması dışında Osmanlı ordusu ivedilikle dağıtılacaktır.
 • Osmanlı savaş gemileri teslim olacak ve onlara İtilaf devletleri tarafından gösterilen Osmanlı limanlarında gözetim altında bulundurulacaktır.
 • Güvenliklerini tehdit edecek bir durum söz konusu olursa İtilaf Devletlerinin herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkı bulunacaktır.
 • İtilaf devletleri Osmanlı Demir Yollarından faydalanacak ve Osmanlı Ticaret gemileri de İtilaf Devletlerinin hizmetinde bulunacaktır.
 • İtilaf Devletleri Osmanlı limanları ve tersanelerinde bulunan vasıtalardan faydalanabilecektir.
 • Toroslarda bulunan tüneller İtilaf Devletlerine ait olacaktır.
 • İran içlerinde ve Kafkasya'da bulunmakta olan Osmanlı kuvvetlerinin işgal ettikleri yerlerden geri çekilmeleri gerekmektedir.
 • Hükumet haberleşmesi dışındaki telsiz, telgraf ve diğer iletişim kanallarının denetimi İtilaf Devletlerinin eline verilecektir.
 • Ticari, askeri ve denizle ilgili madde ve malzemelerin tahrip edilmesi önlenecektir.
 • Türkiye İtilaf devletlerinin kömür, mazot ve yağ maddeleri ihtiyaçlarını karşılayacaktır. İhracat için başka ülkelerle anlaşmaları söz konusu olmayacaktır.
 • İtilaf Devletlerinin zabıtası tüm demir yollarını denetim altına alacaktır.
 • Irak, Suriye, Yemen, Asir ve Hicaz'da bulunan kuvvetlerin en yakında bulunan İtilaf Devletleri kumandanlarına teslim olmaları gerekmektedir.
 • Bingazi ve Trablusgarp'ta bulunan Osmanlı subayları en yakında bulunan İtalyan Garnizonuna teslim olacaktır.
 • Bingazi ve Trablusgarp'ta bulunan Osmanlı işgali altındaki limanlar İtalyanlara bırakılacaktır.
 • Asker ve Sivil olan Alman ve Avusturya uyruklu kişiler bir ay içinde Osmanlı topraklarını terk edecektir.
 • Hem askeri teçhizatın teslimine hem Osmanlı Ordusunun terhisine hem de nakil araçlarının İtilaf devletlerine teslim edilmesiyle ilgili verilecek bir emir derhal yerine getirilecektir.
 • Bir üye İtilaf devletleri adına, iaşe nezaretinde çalışacak, bu ülkelerin ihtiyaçlarını temin edecek ve bu üyenin istediği her bilgi kendisine verilecektir.
 • Osmanlı savaş esirleri İtilaf Devletlerinin gözetimi altında kalacaktır.
 • Osmanlı Hükumeti merkezi devletlerle olan bütün ilişkilerini kesecektir.
 • Altı vilayet adı verilmiş olan yerlerde bir kargaşa olursa bu vilayetlerin herhangi bir kısmını işgal etme hakkı İtilaf Devletlerinde bulunacaktır.
 • Osmanlı Devleti ile Müttefik Devletler arasında yapılan savaş 1918 yılı ekim Ayının 31. günü yerel saat ile öğle zamanı sona erdirilecektir.
 • Mondros Ateşkes Antlaşmasının Önemi

  Osmanlı devletinin egemenlik alanını daraltmakta olan bu antlaşma, Osmanlı devletine imzatılan ve bağımsızlık ilkeleri ile bağdaşmayan özelliklere sahiptir. Bu antlaşma ile birlikte Osmanlı devletinin fiilen herhangi bir işlevi kalmamaktadır. Özellikle boğazların İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi sonucu Anadolu'yla Trakya'nın bağlantısı kesilmiş, İstanbul'un güvenliği tehlikeye düşmüştür.

  Mondros Ateşkes Antlaşması maddeleri arasındaki 5. ve 7. maddeler Osmanlı devletinin her hareketi ile işgal edilmeye müsait hale gelmesini sağladığı gibi orduların dağıtılması, savaş gemilerine el konulması gibi maddeler de Osmanlı'nın kendini savunma hakkını elinden almaktadır. Ayrıca altı vilayet olarak belirtilen doğu illerinin işgal edilebileceği ile ilgili olan 24. madde de ileride bir Ermenistan Devletinin kurulmasının önünün açık olduğunu belirten bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır.
  Son Güncelleme : 08.04.2021 09:14:34
  Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

  Mondros Ateşkes Antlaşması Yorumları

  şifre Kırmızı sayı

  0 Yorum Yapılmış "Mondros Ateşkes Antlaşması"

  Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
  Sakarya Meydan Muharebesi
  Sakarya Meydan Muharebesi
  23 Ağustos – 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan. Türk milleti için bir ölüm kalım savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi; Kurtuluş Savaşı içinde kader tayin edici olmuştur. Bu savaştan önce Yunanlıların başlıca hedefi; Ankara yönünde ilerleye...
  1.İnönü Savaşı
  1.İnönü Savaşı
  1. İnönü Savaşı, 6 Ocak 1921 tarihinde iki taraftan saldırıya geçen Yunan ordularıyla İnönü mevzilerinde savunmada olan Türk kuvvetleri arasında yapılan savaştır. 6 Ocak 1921 tarihine kadar Uşak ve Bursa bölgelerinde hazırlıklarını tamamlayan Yuna...
  Misaki Milli Nedir
  Misaki Milli Nedir
  Mısak-ı Milli, Türklerin Kurtuluş Savaşının siyasi manifestosu olan altı maddelik bir bildiri adıdır. İstanbul' da toplanan son Osamanlı Meclisi tarafından bu bildiri 28 Ocak 1920 yılında oybirliği ile kabul edilmiştir ve kabul edildikten sonraki 17 ...
  Moskova Antlaşması
  Moskova Antlaşması
  Moskova antlaşması, TBMM ve Rusya arasında karşılıklı menfaatler adına 16 Mart 1921 tarihinde imzalanmış bir antlaşmadır. Rusya'nın komünist ihtilaline maruz kalması sebebiyle savaştan çekilmesi, İtilaf devletlerinin tepkisine sebep olmuştu. Rusya'd...
  Boğazlar Sorunu
  Boğazlar Sorunu
  Boğazlar Sorunu, İtilaf Devletleri tarafından ortaya atılmış, Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın stratejik öneminden faydalanabilmek adına Osmanlı üzerinde kurgulanan planlardan bir tanesi olarak tarihteki yerini almıştır. Boğazlar Sorunu sadece Osm...
  İzmir İktisat Kongresi
  İzmir İktisat Kongresi
  İzmir İktisat Kongresi İzmir' de Banka-han binasında toplanan yeni Türkiye'nin ekonomik sorunlarının tartışıldığı bir kongredir. Yeni Türk devletinin temelleri 23 nisan 1920'de atılmıştı fakat en önemli sorunun ülkenin işgallerden kurtarılması olarak...
  Reval Görüşmeleri
  Reval Görüşmeleri
  Reval Görüşmeleri, görüşmelerin başlaması ve ilerleyiş süresi; Tarihler 9 Haziran 1908'i gösterirken bu günün sabahında Finlandiya Körfezi'nin Baltık kıyısında bulunan Reval bu günkü Estonya'nın başkenti konumunda bulunan Tallin'de zamanın İngiltere ...
  Musul Sorunu
  Musul Sorunu
  Musul Sorunu, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde başlayıp Cumhuriyet'in ilk yıllarında dahi devam eden önemli sınır sorunlarından bir tanesidir. Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti zamanında sınırları içerisinde yer alan bu topraklar, Sanayi İnkılâbı'nd...
  Güney Cephesi
  Güney Cephesi
  Güney Cephesi, Kurtuluş Savaşı döneminde Antep, Urfa ve Maraş'ta Türk askerlerinin Fransızlara karşı mücadele ettiği cephedir. Bu anlamda Güney Cephesine Fransız cephesi ya da Kilikya cephesi de denilmektedir. Güney Cephesinde sadece Fransızlara karş...
  Maarif Kongresi
  Maarif Kongresi
  Maarif Kongresi, 15-21 Temmuz 1921 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. O sırada Eskişehir-Kütahya savaşları yapılmakta, Sakarya'da askerler doğuya çekilmekteydi. Böylesine sıcak bir atmosferde 180 kişiden fazla bir katılımcının yer aldığı kongr...
  2. İnönü Savaşı
  2. İnönü Savaşı
  2. İnönü Savaşı, 23 Mart 1921'de Yunan hücumuyla başlayan, milli mücadeledeki en kritik savaşlardan biridir. TBMM Hükümetinin geleceği, milli mücadele ruhunun tazelenmesi, İtilaf Devletleri'nin tutumu, vs. birçok açıdan çok önemli bir dönüm noktası o...
  Çerkez Ethem İsyanı
  Çerkez Ethem İsyanı
  Çerkez Ethem isyanı, Milli Mücadele içinde yer alan diğer isyanlardan daha farklı sebeplere sahiptir. Bu ayaklanmanın etnik bir sebebi olmadığı gibi, bölgesel bir nedene de dayanmamaktadır. Vatan savunmasında kendi birliğiyle görev yapan Çerkez Ethem...

   

  Sakarya Meydan Muharebesi
  1.İnönü Savaşı
  Misaki Milli Nedir
  Moskova Antlaşması
  Boğazlar Sorunu
  İzmir İktisat Kongresi
  Reval Görüşmeleri
  Musul Sorunu
  Güney Cephesi
  Maarif Kongresi
  2. İnönü Savaşı
  Çerkez Ethem İsyanı
  Havza Genelgesi
  Amasya Genelgesi
  Kütahya Eskişehir Savaşı
  Ermeni Sorunu
  Balkan Savaşları
  Kars Antlaşması
  Erzurum Kongresi
  Sevr Antlaşması
  Ankara Antlaşması
  Suriye Filistin Cephesi
  Manda Ve Himaye Nedir
  Doğu Cephesi
  Büyük Taaruz
  Misakı İktisadi
  Atatürkün Samsuna Çıkışı
  Gümrü Antlaşması
  Mudanya Ateşkes Antlaşması
  Kuvayi-milliye
  Popüler İçerik
  Havza Genelgesi
  Havza Genelgesi
  Havza Genelgesi, 28-29 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktıktan sonra ilk resmi tepkisi olması sebebiyle tarihte büyük bir öneme sahip...
  Amasya Genelgesi
  Amasya Genelgesi
  Amasya Genelgesi, Türkiye'nin temellerinin atıldığı, ulusal egemenliğin ve tam bağımsızlığın en büyük adımlarının atıldığı önemli bir bildiridir. Yeni...
  Kütahya Eskişehir Savaşı
  Kütahya Eskişehir Savaşı
  Kütahya Eskişehir Savaşı 10 Temmuz 1921 ve 24 Temmuz 1921 tarihleri arasında Yunanistan ile Ankara Hükümeti ordusu arasında gerçekleşen savaştır. Muha...
  Ermeni Sorunu
  Ermeni Sorunu
  Günümüzde içinden çıkılması güç bir durum haline gelmiş olan bir sorundur. Ermeni Sorunu. Tıpkı geçmişte Osmanlı’ya yapıldığı gibi günümüzde de Türk...
  Balkan Savaşları
  Balkan Savaşları
  Balkan savaşlarıBirinci Balkan Savaşı (1912)Birinci balkan savaşının nedenleriTopraklarını büyütme hesapları yapan Balkan devletleri (Bulgaristan,Yuna...
  Kars Antlaşması
  Kars Antlaşması
  Kars Antlaşması, Sovyetler Birliği döneminde, birliğin himayesinde bulunan üç cumhuriyet; Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti ara...
  Erzurum Kongresi
  Erzurum Kongresi
  Erzurum Kongresi, bölgesel müdafaa cemiyetlerinin katılımıyla 21 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum'da toplanan bölgesel nitelikli bir...
  Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
  Sakarya Meydan Muharebesi
  1.İnönü Savaşı
  Misaki Milli Nedir
  Moskova Antlaşması
  Boğazlar Sorunu
  Sakarya Meydan Muhaberesi
  Sakarya Meydan Muhaberesi
  Gizlilik Politikası
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Son Forum Konuları
  Sakarya Meydan Muhaberesi
  Sakarya Meydan Muhaberesi
  Yardım Sayfaları
  Gizlilik Politikası
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
  Ağustos - 2022