Saltanatın Kaldırılması ve Cumhuriyetin İlan Edilmesi
24 Temmuz 2024

Saltanatın Kaldırılması ve Cumhuriyetin İlan Edilmesi

Saltanatın Kaldırılması

Saltanatın kaldırılması, diğer adıyla padişahlık düzeninin sona erdirilmesi, 1 Kasım 1922 tarihinde gerçekleşmiştir. Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Lozan Barış Antlaşması için Türkiye adına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile İstanbul Hükümeti de davet edilmişti. Bu durum iki başlılık yaratmaması açısından Mustafa Kemal Atatürk tarafından Osmanlı Hükümeti'nin kaldırılması teklif edilmiştir.

Tarihi Arka Plan

Büyük bir mücadelenin sonucunda galip gelen Türk halkı, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Ankara Hükümeti etrafında tek yürek olmuş, İstanbul Hükümeti sembolik olarak kalmıştır. Kurtuluş Savaşı sonucunda Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmış, ardından kalıcı bir barış sağlanması amacıyla Lozan Barış Konferansı düzenlenerek Türkiye de davet edilmiştir. Ancak işgalci devletler, Türkiye'yi zor durumda bırakmak ve istediklerini uygulayabilmek amacıyla hem Ankara hem de İstanbul Hükümetlerini davet etmişlerdir.

Saltanatın Kaldırılması Teklifi

Bu durumun Türkiye adına vahim sonuçlar doğuracağını bilen Mustafa Kemal Atatürk, ivedilikle saltanatın kaldırılması amacıyla birçok milletvekili ile birlikte Meclise teklif vermiştir. Bu teklif üzerine Mecliste bazı görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi ise padişahın vasıflarından biri olan halifeliğin de kalkacak olmasıdır. Bazı milletvekilleri halifeliğin kalkmaması gerektiğini, gerekirse halifeliğin meclis tarafından yürütülmesinin mümkün olabileceği yönünde fikir belirtmişlerdir.

Atatürk’ün Tarihi Konuşması

Mustafa Kemal Atatürk, bu tartışmalar karşısında söz alarak tarihi bir konuşma yapmıştır: “Hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye müzakereyle, münakaşa ile verilemez. Hakimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanlı oğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına zorla el koymuşlardır. Bu tasallutlarını altı asırdan beri devam ettirmişlerdir. Şimdi de Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, hakimiyet ve saltanatını bilfiil yeniden almış bulunuyor. Bu emri vakidir. Mevzu bahis olan millete saltanatını, hakimiyetini bırakıp bırakmama meselesi değildir. Mesele zaten emri vaki olmuştur. Burada toplananlar Meclis ve herkes meseleyi tabii görürse, fikrimce muvafık olur. Aksi takdirde, yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir.”

Bu kesin kararın ardından İstanbul Hükümeti istifa etmiş ve Padişah Vahdettin'in üzerinde sadece halifelik vasfı kalmıştır. Yurdu terk ederek İngiltere'ye gittiği için meclis tarafından veliaht Abdülmecid halife seçilmiştir. Ardından 3 Mart 1924 tarihinde halifelik de tamamen kaldırılmıştır.

Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları

  • Milli egemenliğin sağlanması adına ilk ve en önemli adım atılmıştır.
  • Artık Türkiye adına tek ve seçilmiş bir idare bulunmaktadır.
  • Bu adımla din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır.
  • Bu ilk adımla birlikte Cumhuriyetin kurulmasına giden yolda birçok reform yapılmıştır.
  • Ankara başkent olarak ilan edilmiştir.
Saltanatın kaldırılması ile başlayan süreç Cumhuriyetin ilan edilmesine kadar devam etmiş, tek adamlık dönemi sona erdirilerek halk tarafından seçilen meclisin aldığı kararlarla ülke yönetilmeye başlanmıştır. Savaşta omuz omuza mücadele eden halk, ülke yönetiminde de söz sahibi olmuştur. Bu sayede Türkiye hızla gelişen dünya teknoloji ve sanayi sektöründe yerini almış ve pay sahibi konumuna gelmiştir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Koyaş

24 Temmuz 2024 Çarşamba

Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Lozan Barış Antlaşması için hem Ankara hem de İstanbul Hükümeti'nin davet edilmesi, iki başlılık yaratma riski taşımıyor muydu? Bu durumu fark eden Mustafa Kemal Paşa, neden saltanatın kaldırılmasını önerdi ve bu karara mecliste nasıl tepkiler verildi? Atatürk'ün tarihi konuşmasında belirttiği “Bazı kafalar kesilecektir” sözü ne anlama geliyordu?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Koyaş,

Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Lozan Barış Antlaşması için hem Ankara hem de İstanbul Hükümeti'nin davet edilmesi, gerçekten de iki başlılık yaratma riski taşıyordu. Bu durum, ülkenin geleceği için net bir liderlik ve tek bir otorite gerekliliğini ortaya koyuyordu. Mustafa Kemal Paşa, bu iki başlılığı ortadan kaldırmak ve ulusal birliği sağlamak amacıyla saltanatın kaldırılmasını önerdi.

Mustafa Kemal Paşa'nın bu önerisi, mecliste çeşitli tepkilere neden oldu. Bazı milletvekilleri, saltanatın kaldırılmasına karşı çıktılar ve bu durumu geleneklerin ve Osmanlı tarihinin bir reddi olarak gördüler. Ancak, Mustafa Kemal Paşa ve destekçileri, modern ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti için bu adımın kaçınılmaz olduğunu vurguladılar.

Atatürk'ün "Bazı kafalar kesilecektir" sözü, bu değişim sürecinde karşılaşılacak direniş ve engellerin sert bir şekilde aşılacağını işaret ediyordu. Bu ifade, kararlılığını ve gerektiğinde sert tedbirler alacağını göstermekteydi. Bu tarihî konuşma, ülkenin geleceği için radikal ama gerekli adımların atılacağını anlatıyordu.

Saygılarımla,

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Havza Genelgesi Maddeleri

Havza Genelgesi Maddeleri

Misaki Milli Nedir?

Misaki Milli Nedir?

İlginizi Çekebilir

Hicaz Yemen Cephesi

Hicaz Yemen Cephesi

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sakarya Meydan Muharebesi

Sakarya Meydan Muharebesi

2. İnönü Savaşının Sonuçları

2. İnönü Savaşının Sonuçları

1921 Anayasası Kabulü ve Uygulanışı

1921 Anayasası Kabulü ve Uygulanışı

Suriye Filistin Cephesi

Suriye Filistin Cephesi

Misakı Milli Sınırları ve Kabul Edilişi

Misakı Milli Sınırları ve Kabul Edilişi

Güncel

1. Balkan Savaşı Sonuçları

1. Balkan Savaşı Sonuçları

Güncel

Ermeni Sorunu

Ermeni Sorunu

Güncel

Londra Konferansı

Londra Konferansı

Trablusgarp Savaşı Sonuçları

Trablusgarp Savaşı Sonuçları

Güney Cephesi Sonuçları

Güney Cephesi Sonuçları

Çerkez Ethem İsyanı Sebepleri ve Sonuçları

Çerkez Ethem İsyanı Sebepleri ve Sonuçları

Atatürkün Ankaraya Gelişi

Atatürkün Ankaraya Gelişi

1.İnönü Savaşı Sonuçları

1.İnönü Savaşı Sonuçları

31 Mart Olayı ve Sonuçları

31 Mart Olayı ve Sonuçları

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Gümrü Antlaşması Maddeleri

Gümrü Antlaşması Maddeleri

Manda ve Himaye Nedir?

Manda ve Himaye Nedir?

Moskova Antlaşması Maddeleri

Moskova Antlaşması Maddeleri

Amasya Tamimi Maddeleri ve Sonuçları

Amasya Tamimi Maddeleri ve Sonuçları

TBMM nin Açılması

TBMM nin Açılması

Zafer Bayramının Özellikleri

Zafer Bayramının Özellikleri

Alaşehir Kongresi Kararları

Alaşehir Kongresi Kararları

Sevr Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Sevr Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Ankara Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Ankara Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Amasya Görüşmeleri Sonuçları ve Maddeleri

Amasya Görüşmeleri Sonuçları ve Maddeleri

Latin Harflerinin Kabulü

Latin Harflerinin Kabulü

İtilaf Devletleri Hangileridir?

İtilaf Devletleri Hangileridir?

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı

Sivas Kongresi

Sivas Kongresi

Kurtuluş Savaşı Nedenleri

Kurtuluş Savaşı Nedenleri

Kurtuluş Savaşı Öncesi Durum

Kurtuluş Savaşı Öncesi Durum

Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi

Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi