Balkan Antantı

Balkan Antantı

Balkan Atlantı, 9 Şubat 1934 yılında imzalanmıştır. Türk Devlet’i Lozan Antlaşması sonrası Balkanlarda yer alan devletlerle arasındaki ilişkiyi düzeltmek ve önemli gelişmeler yapmak için ikili birçok devletle antlaşma yapmıştır. Bu devletler ile arası oldukça iyidir. Yunanistan dışında hiçbir ülke ile arasında önemli bir sorun meydana gelmemiştir. İmzalanan Lozan Antlaşması ile belirlenen maddeler, normal bir şekilde yerine getirilmeye devam edilmiştir. 1930 senesinde Türkiye ile Yunanistan arasında kızışmanın ve yakınlaşmanın alevlenmesi ile birlikte Balkan Atlantı’nın kurulması gerçekleşecektir. Bu Paktın tabanını bir taraftan Yugoslav - Romen devletleri arasındaki antlaşma, diğer taraftan ise Türkiye – Yunanistan devletleri arasındaki 14 Eylül tarihinde gerçekleştirilen antlaşmalar oluşturmaktadır.

1934 yılının Şubat ayında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ülkelerinin Dış işleri Bakanları Belgrad'da toplanarak Balkan Atlantı'nın şekillenmesine öncülük etmişlerdir. Bu şekillenme ve tasarının ardından 9 Şubat 1934 yılında Balkan Atlantı Atina şehrinde resmen imzalanmıştır. Bu Atlant’a, Arnavutluk devleti İtalyanların baskısından dolayı, Bulgaristan ise Makedonya hakkında Yunanistan ve Yugoslavya ile bir zıtlaşma olmasından dolayı katılmamıştır. Bu Atlant’ın imzalanmasının en önemli nedenlerinden biri 1933 senesinden beri Almanya, İtalya ve Japonya'nın dünya cihanının tehdit etmeye yönelik benimsediği politikadır. Bunun yanı sıra devletler hızlı bir şekilde silahlanmaya başlamışlardır. Ayrıca Almanya ve İtalya balkanlarda yer alan topraklara saldırmak için iş birliği yapmasının öğrenilmesi Balkan Atlantı’nın imzalanmasına zemin hazırlamıştır. Balkanlarda yer alan devletler Almanya ve İtalya'nın bu yakınlaşmasına karşın aralarında bulunan ufak tefek meseleleri bir kenara bırakarak bir birlik oluşturmaya başlamışlardır. Türkiye devleti bu durum karşısında öncelikle kendi güvenliği için önemli tedbirler aldıktan sonra barışın korunabilmesi için önemli bir çaba göstermeye başlamıştır. Bunun sonucunda öncelikle Türkiye ile Yunanistan devletleri kendi aralarında 1933 senesinin Eylül ayında 10 senelik dokunulmazlık antlaşması imzaladı.

Balkan Atlantı’nda alınan bazı kararlar alınmıştır. Bunlar:

  • Atlant’ta yer alan devletler birbirlerinin bağımsızlıklarına saygı duyacaklardır.
  • Bu antlaşmada yer alan bütün devletler sınırlarını karşılıklı olarak garanti edeceklerdir.
  • Bu devletler birbirlerinin haberi olmadan ve birbirlerine danışmadan diğer Balkan devletleri ile herhangi bir siyasi antlaşma yapamayacaklardır.
  • Ekonominin yer aldığı konularda devletlerin karşılıklı çıkarları göz önünde bulundurularak işbirliği yapmayı kabul edeceklerdir.

Balkan Atlantı sonrasında Türkiye, Balkanlarda yer alan topraklarını güvence altına almıştır. Ayrıca Türkiye devleti Balkanlarda barış görüşmelerine başlamış oldu. Balkan Atlantı, önemli bir başarıdır. Ancak bu başarı 1936 senesine kadar devam etmiştir. İtalya 1935 senesinde Habeşistan'a saldırması ile birlikte Milletler Cemiyeti’nin Bu ülkeye barış kararı alması sebebiyle ve bu kararın başarılı bir şekilde uyulması için Balkan Atlantı’nı imzalayan devletler bu karara hep beraber uymuşlardır. Ancak 1936 senesinde Almanya'nın Balkanlar'ı ve Ortadoğu da yer alan ülkeleri himayesi altına alma isteği ve İtalya'nın Balkan Devletleri'nin arasını bozma isteği Balkan Atlantı’nın bozulmasına zemin hazırlamıştır. Bu bozulmaya neden olan ülkeler arasında İngiltere ve Fransa’da yer almaktadır. Balkan Devletleri son olarak 1940 senesinde Belgrad'da toplanmıştır.

Son Güncelleme : 26.03.2021 22:44:24
Balkan Antantı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Balkan Antantı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Balkan Antantı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sakarya Meydan Muharebesi
Sakarya Meydan Muharebesi
23 Ağustos – 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan. Türk milleti için bir ölüm kalım savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi; Kurtuluş Savaşı içinde kader tayin edici olmuştur. Bu savaştan önce Yunanlıların başlıca hedefi; Ankara yönünde ilerleye...
1.İnönü Savaşı
1.İnönü Savaşı
1. İnönü Savaşı, 6 Ocak 1921 tarihinde iki taraftan saldırıya geçen Yunan ordularıyla İnönü mevzilerinde savunmada olan Türk kuvvetleri arasında yapılan savaştır. 6 Ocak 1921 tarihine kadar Uşak ve Bursa bölgelerinde hazırlıklarını tamamlayan Yuna...
Misaki Milli Nedir
Misaki Milli Nedir
Mısak-ı Milli, Türklerin Kurtuluş Savaşının siyasi manifestosu olan altı maddelik bir bildiri adıdır. İstanbul' da toplanan son Osamanlı Meclisi tarafından bu bildiri 28 Ocak 1920 yılında oybirliği ile kabul edilmiştir ve kabul edildikten sonraki 17 ...
Moskova Antlaşması
Moskova Antlaşması
Moskova antlaşması, TBMM ve Rusya arasında karşılıklı menfaatler adına 16 Mart 1921 tarihinde imzalanmış bir antlaşmadır. Rusya'nın komünist ihtilaline maruz kalması sebebiyle savaştan çekilmesi, İtilaf devletlerinin tepkisine sebep olmuştu. Rusya'd...
Boğazlar Sorunu
Boğazlar Sorunu
Boğazlar Sorunu, İtilaf Devletleri tarafından ortaya atılmış, Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın stratejik öneminden faydalanabilmek adına Osmanlı üzerinde kurgulanan planlardan bir tanesi olarak tarihteki yerini almıştır. Boğazlar Sorunu sadece Osm...
İzmir İktisat Kongresi
İzmir İktisat Kongresi
İzmir İktisat Kongresi İzmir' de Banka-han binasında toplanan yeni Türkiye'nin ekonomik sorunlarının tartışıldığı bir kongredir. Yeni Türk devletinin temelleri 23 nisan 1920'de atılmıştı fakat en önemli sorunun ülkenin işgallerden kurtarılması olarak...
Reval Görüşmeleri
Reval Görüşmeleri
Reval Görüşmeleri, görüşmelerin başlaması ve ilerleyiş süresi; Tarihler 9 Haziran 1908'i gösterirken bu günün sabahında Finlandiya Körfezi'nin Baltık kıyısında bulunan Reval bu günkü Estonya'nın başkenti konumunda bulunan Tallin'de zamanın İngiltere ...
Musul Sorunu
Musul Sorunu
Musul Sorunu, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde başlayıp Cumhuriyet'in ilk yıllarında dahi devam eden önemli sınır sorunlarından bir tanesidir. Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti zamanında sınırları içerisinde yer alan bu topraklar, Sanayi İnkılâbı'nd...
Güney Cephesi
Güney Cephesi
Güney Cephesi, Kurtuluş Savaşı döneminde Antep, Urfa ve Maraş'ta Türk askerlerinin Fransızlara karşı mücadele ettiği cephedir. Bu anlamda Güney Cephesine Fransız cephesi ya da Kilikya cephesi de denilmektedir. Güney Cephesinde sadece Fransızlara karş...
Maarif Kongresi
Maarif Kongresi
Maarif Kongresi, 15-21 Temmuz 1921 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. O sırada Eskişehir-Kütahya savaşları yapılmakta, Sakarya'da askerler doğuya çekilmekteydi. Böylesine sıcak bir atmosferde 180 kişiden fazla bir katılımcının yer aldığı kongr...
2. İnönü Savaşı
2. İnönü Savaşı
2. İnönü Savaşı, 23 Mart 1921'de Yunan hücumuyla başlayan, milli mücadeledeki en kritik savaşlardan biridir. TBMM Hükümetinin geleceği, milli mücadele ruhunun tazelenmesi, İtilaf Devletleri'nin tutumu, vs. birçok açıdan çok önemli bir dönüm noktası o...
Çerkez Ethem İsyanı
Çerkez Ethem İsyanı
Çerkez Ethem isyanı, Milli Mücadele içinde yer alan diğer isyanlardan daha farklı sebeplere sahiptir. Bu ayaklanmanın etnik bir sebebi olmadığı gibi, bölgesel bir nedene de dayanmamaktadır. Vatan savunmasında kendi birliğiyle görev yapan Çerkez Ethem...

 

Sakarya Meydan Muharebesi
1.İnönü Savaşı
Misaki Milli Nedir
Moskova Antlaşması
Boğazlar Sorunu
İzmir İktisat Kongresi
Reval Görüşmeleri
Musul Sorunu
Güney Cephesi
Maarif Kongresi
2. İnönü Savaşı
Çerkez Ethem İsyanı
Havza Genelgesi
Amasya Genelgesi
Kütahya Eskişehir Savaşı
Ermeni Sorunu
Balkan Savaşları
Kars Antlaşması
Erzurum Kongresi
Sevr Antlaşması
Ankara Antlaşması
Suriye Filistin Cephesi
Manda Ve Himaye Nedir
Doğu Cephesi
Büyük Taaruz
Misakı İktisadi
Atatürkün Samsuna Çıkışı
Gümrü Antlaşması
Mudanya Ateşkes Antlaşması
Kuvayi-milliye
Popüler İçerik
Havza Genelgesi
Havza Genelgesi
Havza Genelgesi, 28-29 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktıktan sonra ilk resmi tepkisi olması sebebiyle tarihte büyük bir öneme sahip...
Amasya Genelgesi
Amasya Genelgesi
Amasya Genelgesi, Türkiye'nin temellerinin atıldığı, ulusal egemenliğin ve tam bağımsızlığın en büyük adımlarının atıldığı önemli bir bildiridir. Yeni...
Kütahya Eskişehir Savaşı
Kütahya Eskişehir Savaşı
Kütahya Eskişehir Savaşı 10 Temmuz 1921 ve 24 Temmuz 1921 tarihleri arasında Yunanistan ile Ankara Hükümeti ordusu arasında gerçekleşen savaştır. Muha...
Ermeni Sorunu
Ermeni Sorunu
Günümüzde içinden çıkılması güç bir durum haline gelmiş olan bir sorundur. Ermeni Sorunu. Tıpkı geçmişte Osmanlı’ya yapıldığı gibi günümüzde de Türk...
Balkan Savaşları
Balkan Savaşları
Balkan savaşlarıBirinci Balkan Savaşı (1912)Birinci balkan savaşının nedenleriTopraklarını büyütme hesapları yapan Balkan devletleri (Bulgaristan,Yuna...
Kars Antlaşması
Kars Antlaşması
Kars Antlaşması, Sovyetler Birliği döneminde, birliğin himayesinde bulunan üç cumhuriyet; Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti ara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sakarya Meydan Muharebesi
1.İnönü Savaşı
Misaki Milli Nedir
Moskova Antlaşması
Boğazlar Sorunu
Sakarya Meydan Muhaberesi
Sakarya Meydan Muhaberesi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sakarya Meydan Muhaberesi
Sakarya Meydan Muhaberesi
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022