Galiçya Cephesi Sonuçları
20 Haziran 2024

Galiçya Cephesi Sonuçları

Galiçya Cephesi, Birinci Dünya Savaşı (1914 - 1918) sırasında, Doğu Avrupa'da bulunan ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasındaki çatışmalara sahne olan tarihi bir bölgedir. Bu cephede, Osmanlı İmparatorluğu da 22 Temmuz 1916 tarihinden itibaren yaklaşık 950.000 askeri güce sahip 15. Kolordu'yu görevlendirerek müttefiklerinin yanında yer almıştır. Muharebenin sonucunda, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yenilmiş ve Rus güçleri Doğu Galiçya'yı ele geçirmiştir.

Galiçya Cephesi'ne Katılan Kuvvetler

Galiçya Cephesi'ne Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, birinci, üçüncü ve dördüncü ordular ile ikinci orduya bağlı ordu grubu ve süvari alayları ile seferberlik birliklerini kapsayan bir güçle dahil olmuştur. Buna karşılık Ruslar, dördüncü ve beşinci ordular ve daha sonrasında onlara katılan üçüncü ve sekizinci ordular ile savaşa girmiştir. Rus kuvvetlerine bağlı toplam asker sayısı 1.200.000 iken, Avusturya-Macaristan güçleri ise 950.000 askerden ve Osmanlı 15. Kolordusu'ndan oluşmaktaydı.

Savaşın Planlanması ve İlk Çatışmalar

Galiçya Cephesi'nde gerçekleşen savaşların hemen öncesinde, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Genelkurmay Başkanı, Rus Ordusu'nun Doğu Cephesi'ne olası bir askeri yığınak yapabilme durumunu önceden engellemek için, Polonya Krallığı'na hızlı bir taarruz kararı aldı. Ardından bu taarruz için kuzey orduları olarak anılan birinci ve dördüncü orduları görevlendirdi. Planın devreye sokulmasından hemen sonra, Rus Ordusu da dördüncü ve beşinci ordularıyla savunma hattı oluşturarak Avusturya-Macaristan askeri birliklerinin ilerlemesini durdurmak amacındaydı. Ancak, daha sonradan üçüncü ve sekizinci Rus orduları Güneybatı Cephesi Komutanı tarafından Doğu Galiçya'ya taarruz ile görevlendirildi. En başta Avusturya-Macaristan Ordusu Genelkurmay Başkanı, Alman birliklerinin de taarruza destek olacaklarını ümit etmişti. Fakat, söz konusu bölgeye yakın Alman birlikleri savunma amaçlıydı ve bu nedenle istenen destek sağlanamadı. Bu durum Avusturya-Macaristan için Galiçya Cephesi'nin kaybını hızlandırmıştır.

Galiçya Cephesi'ndeki Ana Muharebeler

Galiçya Cephesi'nde dört ana muharebe gerçekleşmiştir:

  • Krasnik Muharebesi
  • Komarow Muharebesi
  • Gnila Lipa Muharebesi
  • Rawa Ruska Muharebesi

Krasnik Muharebesi, Lublin dolaylarında gerçekleşmiş ve bu muharebede Avusturya-Macaristan üçüncü ordusu ile Rus dördüncü ordusu karşılaşmıştır. Bu muharebede Avusturya-Macaristan birlikleri Rus güçlerini geri püskürtmeyi başarmış ve yaklaşık 6.000 Rus askeri esir alınmıştır.

Avusturya-Macaristan birliklerinin Rus Ordusu'nu çevreleme çabaları her ne kadar gerçekleşmemiş olsa bile, Komarow Muharebesi de 20.000 Rus askerinin esir edilmesi ile sonuçlanmıştır. Bu muharebede Avusturya-Macaristan dördüncü ordusu ile Rus beşinci ordusu çarpışmıştır.

Gnila Lipa Muharebesi, Avusturya-Macaristan kuvvetleri açısından bakıldığında tam bir bozgun olarak nitelendirilebilir. Daha önceki muharebelerin kaybı üzerine kuzeye doğru çekilmeye başlayan Rus birliklerine son bir darbe vurmak adına Avusturya-Macaristan Ordusu mutlak bir taarruza kalkmıştır. Fakat, bozguna uğrayan Rus dördüncü ve beşinci ordularına takviye kuvvet olarak yetişen Rus üçüncü ve sekizinci orduları sayesinde muharebe Rusların lehine sonuçlanmıştır.

Rus birliklerinin mutlak zaferiyle sonuçlanan Galiçya Cephesi, Gnila Lipa Muharebesi'nin ardından toparlanan beşinci orduya taarruz emri verilmiştir. Avusturya-Macaristan güçlerine katılan Sırbistan birliklerine rağmen Doğu Galiçya bu son taarruz ile kaybedilmiş ve Rusların kontrolü altına girmiştir.

Savaşın Sonuçları

Galiçya Cephesi'nde gerçekleştirilen tüm savaşların neticesinde, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından 30.000 asker esir düşmüş ve 40.000 asker hayatını kaybetmiştir. Bunun yanı sıra 90.000 Slav askeri saf değiştirerek Rus kuvvetlerine katılmıştır. Rus güçleri tarafında ise 40.000 asker esir düşmüş ve 285.000 asker ölmüştür.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Kurtuluş Savaşındaki Cepheler

Kurtuluş Savaşındaki Cepheler

Balkan Devletleri Listesi

Balkan Devletleri Listesi

Popüler İçerikler

Havza Genelgesi Maddeleri

Havza Genelgesi Maddeleri

Kuvayi-milliye nedir?

Kuvayi-milliye nedir?

Editörün Seçtiği

Büyük Taaruz Nedir?

Büyük Taaruz Nedir?

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sakarya Meydan Muharebesi

Sakarya Meydan Muharebesi

Mudanya Ateşkes Antlaşması

Mudanya Ateşkes Antlaşması

Paris Barış Konferansı ve Maddeleri

Paris Barış Konferansı ve Maddeleri

Batı Cephesi Sonuçları

Batı Cephesi Sonuçları

Balkan Savaşları Balkan Savaşı ve Sonuçları

Balkan Savaşları Balkan Savaşı ve Sonuçları

Güncel

Alaşehir Kongresi Kararları

Alaşehir Kongresi Kararları

Güncel

2. Balkan Savaşı Sonuçları

2. Balkan Savaşı Sonuçları

Güncel

İzmir İktisat Kongresi Kararları ve Maddeleri

İzmir İktisat Kongresi Kararları ve Maddeleri

Şeyh Sait İsyanı Gerekçeleri ve Sonuçları

Şeyh Sait İsyanı Gerekçeleri ve Sonuçları

Kurtuluş Savaşı Öncesi Durum

Kurtuluş Savaşı Öncesi Durum

1921 Anayasası Kabulü ve Uygulanışı

1921 Anayasası Kabulü ve Uygulanışı

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı

Kanal Cephesi

Kanal Cephesi

Misakı Milli Sınırları ve Kabul Edilişi

Misakı Milli Sınırları ve Kabul Edilişi

Lozan Barış Antlaşması ve Maddeleri

Lozan Barış Antlaşması ve Maddeleri

Zafer Bayramının Özellikleri

Zafer Bayramının Özellikleri

2. İnönü Savaşı

2. İnönü Savaşı

Balkan Antantı Maddeleri ve Karaları

Balkan Antantı Maddeleri ve Karaları

Suriye Filistin Cephesi

Suriye Filistin Cephesi

Sevr Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Sevr Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Romanya Cephesi

Romanya Cephesi

Londra Konferansı

Londra Konferansı

Amasya Görüşmeleri Sonuçları ve Maddeleri

Amasya Görüşmeleri Sonuçları ve Maddeleri

31 Mart Olayı ve Sonuçları

31 Mart Olayı ve Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Sivas Kongresi

Sivas Kongresi

İstanbulun Kurtuluşu

İstanbulun Kurtuluşu

Teşkilatı Esasiye Kanunu ve Maddeleri

Teşkilatı Esasiye Kanunu ve Maddeleri

Trablusgarp Savaşı Sonuçları

Trablusgarp Savaşı Sonuçları

Erzurum Kongresi Kararları

Erzurum Kongresi Kararları

Amiral Bristol Raporu Önemi ve Maddeleri

Amiral Bristol Raporu Önemi ve Maddeleri

Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi

Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi

Güney Cephesi Sonuçları

Güney Cephesi Sonuçları

Misaki Milli Nedir?

Misaki Milli Nedir?

Çanakkale Cephesi

Çanakkale Cephesi