Galiçya Cephesi

Galiçya Cephesi

Galiçya cephesi, Birinci Dünya Savaşı (1914 - 1918) sırasında genel olarak Doğu Cephesi olarak adlandırılan bölgede bulunan, Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ve Rus orduları arasında meydana gelen savaşlara ev sahipliği yapmış tarihi bir yerdir. Bu savaşa Osmanlı İmparatorluğu da 22 Temmuz 1916 tarihinden başlayarak bir aylık bir süre için yaklaşık 950.000 askeri güce sahip 15. Kolordu'yu görevlendirerek müttefik güçlerin yanında dahil olmuştur. Muharebenin sonucunda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yenilmiş ve Rus güçleri Doğu Galiçya'yı ele geçirmiştir.

Galiçya Cephesi'ne Avusturya - Macaristan İmparatorluğu, birinci, üçüncü ve dördüncü ordular ile ikinci orduya bağlı ordu grubu ve süvari alayları ile seferberlik birliklerini kapsayan bir güçle dahil olmuştur. Buna karşılık Ruslar, dördüncü ve beşinci ordular ve daha sonrasında onlara katılan üçüncü ve sekizinci ordular ile savaşa girmiştir. Rus kuvvetlerine bağlı toplam asker sayısı 1.200.000 iken, Avusturya - Macaristan güçleri ise 950.000 askerden ve Osmanlı 15.Kolordusu'ndan oluşmaktaydı.

Galiçya Cephesi'nde gerçekleşen savaşların hemen öncesinde Avusturya - Macaristan İmparatorluğu Genelkurmay Başkanı, Rus Ordusu'nun Doğu Cephesi'ne olası bir askeri yığınak yapabilme durumunu önceden engellemek için, Polonya Krallığı'na hızlı bir taarruz kararı aldı. Ardından bu taarruz için kuzey orduları olarak anılan birinci ve dördüncü orduları görevlendirdi. Planın devreye sokulmasından hemen sonra Rus Ordusu da dördüncü ve beşinci ordularıyla savunma hattı oluşturarak Avusturya - Macaristan askeri birliklerinin ilerlemesini durdurmak amacındaydı. Fakat, daha sonradan üçüncü ve sekizinci Rus orduları Güneybatı Cephesi Komutanı tarafından Doğu Galiçya'ya taarruz ile görevlendirildi. En başta Avusturya - Macaristan Ordusu Genelkurmay Başkanı, Alman birliklerinin de taarruza destek olacaklarını ümit etmişti. Fakat, söz konusu bölgeye yakın Alman birlikleri savunma amaçlıydı ve bu nedenle istenen destek sağlanamadı. Bu durum Avusturya - Macaristan için Galiçya Cephesi'nin kaybını hızlandırmıştır.

Galiçya Cephesi'nde dört ana muharebe gerçekleşmiştir :
  • Krasnik Muharebesi
  • Komarow Muharebesi
  • Gnila Lipa Muharebesi
  • Rawa Ruska Muharebesi
Krasnik Muharebesi Lublin dolaylarında gerçekleşmiş ve bu muharebede Avusturya - Macaristan üçüncü ordusu ile Rus dördüncü ordusu karşılaşmıştır. Bu muharebede Avusturya - Macaristan birlikleri Rus güçlerini geri püskürtmeyi başarmış ve yaklaşık 6.000 Rus askeri esir alınmıştır.

Avusturya - Macaristan birliklerinin Rus Ordusu'nu çevreleme çabaları her ne kadar gerçekleşmemiş olsa bile, Komarow Muharebesi'de 20.000 Rus askerinin esir edilmesi ile sonuçlanmıştır. Bu muharebede Avusturya - Macaristan dördüncü ordusu ile Rus beşinci ordusu çarpışmıştır.

Gnila Lipa Muharebesi, Avusturya - Macaristan kuvvetleri açısından bakıldığında tam bir bozgun olarak nitelendirilebilir. Daha önceki muharebelerin kaybı üzerine kuzeye doğru çekilmeye başlayan Rus birliklerine son bir darbe vurmak adına Avusturya - Macaristan Ordusu mutlak bir taarruza kalkmıştır. Fakat, bozguna uğrayan Rus dördüncü ve beşinci ordularına takviye kuvvet olarak yetişen Rus üçüncü ve sekizinci orduları sayesinde muharebe Rusların lehine sonuçlanmıştır.

Rus birliklerinin mutlak zaferiyle sonuçlanan Galiçya Cephesi Gnila Lipa Muharebesi'nin ardından, toparlanan beşinci orduya taarruz emri verilmiştir. Avusturya - Macaristan güçlerine katılar Sırbistan birliklerine rağmen Doğu Galiçya bu son taarruz ile kaybedilmiş ve Rusların kontrolü altına girmiştir.

Galiçya Cephesi'nde gerçekleştirilen tüm savaşların neticesinde, Avusturya - Macaristan İmparatorluğu tarafında 30.000 asker esir düşmüş ve 40.000 asker hayatını kaybetmiştir. Bunun yanı sıra 90.000 Slav askeri saf değiştirerek Rus kuvvetlerine katılmıştır. Rus güçleri tarafında ise 40.000 asker esir düşmüş ve 285.000 asker ölmüştür.
Son Güncelleme : 11.04.2021 18:14:18
Galiçya Cephesi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Galiçya Cephesi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Galiçya Cephesi"
Merhaba , Yalnız kullanılan gorsen Galiçya Cephesinde değil Filistin Cephesinde çekilen bir resim.Albay Von Kress taburumuzu denetliyor resimde Filistin Cephesinde. Keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.
Ilhan . 31.07.2017
CEVAP YAZ
Sakarya Meydan Muharebesi
Sakarya Meydan Muharebesi
23 Ağustos – 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan. Türk milleti için bir ölüm kalım savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi; Kurtuluş Savaşı içinde kader tayin edici olmuştur. Bu savaştan önce Yunanlıların başlıca hedefi; Ankara yönünde ilerleye...
1.İnönü Savaşı
1.İnönü Savaşı
1. İnönü Savaşı, 6 Ocak 1921 tarihinde iki taraftan saldırıya geçen Yunan ordularıyla İnönü mevzilerinde savunmada olan Türk kuvvetleri arasında yapılan savaştır. 6 Ocak 1921 tarihine kadar Uşak ve Bursa bölgelerinde hazırlıklarını tamamlayan Yuna...
Misaki Milli Nedir
Misaki Milli Nedir
Mısak-ı Milli, Türklerin Kurtuluş Savaşının siyasi manifestosu olan altı maddelik bir bildiri adıdır. İstanbul' da toplanan son Osamanlı Meclisi tarafından bu bildiri 28 Ocak 1920 yılında oybirliği ile kabul edilmiştir ve kabul edildikten sonraki 17 ...
Moskova Antlaşması
Moskova Antlaşması
Moskova antlaşması, TBMM ve Rusya arasında karşılıklı menfaatler adına 16 Mart 1921 tarihinde imzalanmış bir antlaşmadır. Rusya'nın komünist ihtilaline maruz kalması sebebiyle savaştan çekilmesi, İtilaf devletlerinin tepkisine sebep olmuştu. Rusya'd...
Boğazlar Sorunu
Boğazlar Sorunu
Boğazlar Sorunu, İtilaf Devletleri tarafından ortaya atılmış, Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın stratejik öneminden faydalanabilmek adına Osmanlı üzerinde kurgulanan planlardan bir tanesi olarak tarihteki yerini almıştır. Boğazlar Sorunu sadece Osm...
İzmir İktisat Kongresi
İzmir İktisat Kongresi
İzmir İktisat Kongresi İzmir' de Banka-han binasında toplanan yeni Türkiye'nin ekonomik sorunlarının tartışıldığı bir kongredir. Yeni Türk devletinin temelleri 23 nisan 1920'de atılmıştı fakat en önemli sorunun ülkenin işgallerden kurtarılması olarak...
Reval Görüşmeleri
Reval Görüşmeleri
Reval Görüşmeleri, görüşmelerin başlaması ve ilerleyiş süresi; Tarihler 9 Haziran 1908'i gösterirken bu günün sabahında Finlandiya Körfezi'nin Baltık kıyısında bulunan Reval bu günkü Estonya'nın başkenti konumunda bulunan Tallin'de zamanın İngiltere ...
Musul Sorunu
Musul Sorunu
Musul Sorunu, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde başlayıp Cumhuriyet'in ilk yıllarında dahi devam eden önemli sınır sorunlarından bir tanesidir. Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti zamanında sınırları içerisinde yer alan bu topraklar, Sanayi İnkılâbı'nd...
Güney Cephesi
Güney Cephesi
Güney Cephesi, Kurtuluş Savaşı döneminde Antep, Urfa ve Maraş'ta Türk askerlerinin Fransızlara karşı mücadele ettiği cephedir. Bu anlamda Güney Cephesine Fransız cephesi ya da Kilikya cephesi de denilmektedir. Güney Cephesinde sadece Fransızlara karş...
Maarif Kongresi
Maarif Kongresi
Maarif Kongresi, 15-21 Temmuz 1921 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. O sırada Eskişehir-Kütahya savaşları yapılmakta, Sakarya'da askerler doğuya çekilmekteydi. Böylesine sıcak bir atmosferde 180 kişiden fazla bir katılımcının yer aldığı kongr...
2. İnönü Savaşı
2. İnönü Savaşı
2. İnönü Savaşı, 23 Mart 1921'de Yunan hücumuyla başlayan, milli mücadeledeki en kritik savaşlardan biridir. TBMM Hükümetinin geleceği, milli mücadele ruhunun tazelenmesi, İtilaf Devletleri'nin tutumu, vs. birçok açıdan çok önemli bir dönüm noktası o...
Çerkez Ethem İsyanı
Çerkez Ethem İsyanı
Çerkez Ethem isyanı, Milli Mücadele içinde yer alan diğer isyanlardan daha farklı sebeplere sahiptir. Bu ayaklanmanın etnik bir sebebi olmadığı gibi, bölgesel bir nedene de dayanmamaktadır. Vatan savunmasında kendi birliğiyle görev yapan Çerkez Ethem...

 

Sakarya Meydan Muharebesi
1.İnönü Savaşı
Misaki Milli Nedir
Moskova Antlaşması
Boğazlar Sorunu
İzmir İktisat Kongresi
Reval Görüşmeleri
Musul Sorunu
Güney Cephesi
Maarif Kongresi
2. İnönü Savaşı
Çerkez Ethem İsyanı
Havza Genelgesi
Amasya Genelgesi
Kütahya Eskişehir Savaşı
Ermeni Sorunu
Balkan Savaşları
Kars Antlaşması
Erzurum Kongresi
Sevr Antlaşması
Ankara Antlaşması
Suriye Filistin Cephesi
Manda Ve Himaye Nedir
Doğu Cephesi
Büyük Taaruz
Misakı İktisadi
Atatürkün Samsuna Çıkışı
Gümrü Antlaşması
Mudanya Ateşkes Antlaşması
Kuvayi-milliye
Popüler İçerik
Havza Genelgesi
Havza Genelgesi
Havza Genelgesi, 28-29 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktıktan sonra ilk resmi tepkisi olması sebebiyle tarihte büyük bir öneme sahip...
Amasya Genelgesi
Amasya Genelgesi
Amasya Genelgesi, Türkiye'nin temellerinin atıldığı, ulusal egemenliğin ve tam bağımsızlığın en büyük adımlarının atıldığı önemli bir bildiridir. Yeni...
Kütahya Eskişehir Savaşı
Kütahya Eskişehir Savaşı
Kütahya Eskişehir Savaşı 10 Temmuz 1921 ve 24 Temmuz 1921 tarihleri arasında Yunanistan ile Ankara Hükümeti ordusu arasında gerçekleşen savaştır. Muha...
Ermeni Sorunu
Ermeni Sorunu
Günümüzde içinden çıkılması güç bir durum haline gelmiş olan bir sorundur. Ermeni Sorunu. Tıpkı geçmişte Osmanlı’ya yapıldığı gibi günümüzde de Türk...
Balkan Savaşları
Balkan Savaşları
Balkan savaşlarıBirinci Balkan Savaşı (1912)Birinci balkan savaşının nedenleriTopraklarını büyütme hesapları yapan Balkan devletleri (Bulgaristan,Yuna...
Kars Antlaşması
Kars Antlaşması
Kars Antlaşması, Sovyetler Birliği döneminde, birliğin himayesinde bulunan üç cumhuriyet; Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti ara...
Erzurum Kongresi
Erzurum Kongresi
Erzurum Kongresi, bölgesel müdafaa cemiyetlerinin katılımıyla 21 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum'da toplanan bölgesel nitelikli bir...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sakarya Meydan Muharebesi
1.İnönü Savaşı
Misaki Milli Nedir
Moskova Antlaşması
Boğazlar Sorunu
Sakarya Meydan Muhaberesi
Sakarya Meydan Muhaberesi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sakarya Meydan Muhaberesi
Sakarya Meydan Muhaberesi
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022