1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşı, Avrupa merkezli olan bu küresel savaş, 28 temmuz 1914 yılından başlayarak 11 Kasım 1918 1918 yılına kadar devam etti. I: Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı'na kadar '' Dünya Savaşı'', ya da '' Büyük Savaş'' olarak da adlandırılır. Savaşın taraflarından olan Osmanlı Devleti'ne göre bu savaş '' Genel Savaş'' anlamına gelen '' Harb-i Umumi '' anlamına gelirken halk arasında bu savaşa '' Seferberlik '' adı verilmiştir. I. Dünya Savaşı'na Amerika Birleşik Devletleri girene kadar ise savaş ABD için '' Avrupa Savaşı '' olarak adlandırılmıştır. O zamanın büyük güçleri iki tarafa ayrılarak I. Dünya Savaşı'nda yerlerini almışlardır.

Ayrılan bu büyük güçler İtilaf Devletleri ( Birleşik Krallık, Fransa Cumhuriyeti ve Rusya İmparatorluğu ), İttifak Devlerletleri ise ( Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya Krallığı ) Avusturya- Macaristan yapılan anlaşmaya karşı savaşa geçtiği için İtalya savaşa girmemiştir. Bundan dolayı oluşturulan ittifaklar yeniden yapılandırılmıştır. Yapılan bu yapılandırma ile İtalya İtilaf Devletlerinin tarafına geçerek yeni devletlerin de bu savaşa girmesi ile genişlemiştir. Bu genişleme sonucunda 60 milyon Avrupalı da dahil olmak üzere, 70 milyon askeri personel tarihin en büyük savaşlarından biri için seferber olmuştur. Bu savaşta kullanılan yeni teknolojiler sayesinde silahların öldürme gücü çok muazzam bir şekilde artmıştır. Aynı miktarda savunma ve hareketlilikte gelişme olması sonucu yaklaşık olarak 9 milyon muaharip hayatını kaybetmiştir. Bundan dolayı yaşanılan I. Dünya Savaşı tarihinde ki en çok zayiat veren verilen beşinci savaş olmuş ve bu savaşa katılan devletlerde bir çok politik değişikliğe ve devrimlere yol açmıştır.

Birinci Dünya Savaşı Nedenleri:

 • Avrupalı devletlerin sömürgecilik faaliyetleri,
 • Avrupalı devletlerin hammadde ve pazar arayışları,
 • İngiltere ve Fransa'nın, Almanya'ya karşı silahlanmaya başlamaları,
 • Rusya'nın ideallerini gerçekleştirmek istemesi,
 • Balkanlar'da ki Slav-Germen çekişmeleri,
 • Fransız İhtilali'nin sonucunda doğan milliyetçilik akımı,
 • Fransa'nın Alsas-Loren'i Almanya'dan almak istemesi,
 • Avusturya-Macaristan prensinin Saraybosna'da bir Sırplı bir milliyetçi tarafından öldürülmesi ( 28 Haziran 1914 )
 • Avusturya'nın ve Rusya'nın balkanlar üzerinde ki çıkar çatışmaları,
 • Siyasi birliklerini geç tamamlayan Almanya ve İtalya'nın siyasi dengeleri değiştirmeleri
I: Dünya Savaşı Öncesi Oluşan Bloklar:

Üçlü İttifak ( Bağlaşma ) Bloğu:
 • Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
 • Almanya
 • İtalya ( 1915 yılına kadar )
Üçlü İtilaf ( Anlaşma ) Bloğu:
 • İngiltere
 • Fransa
 • Rusya
İtalya İttifak ( Bağlaşma ) grubunda iken Antalya ve çevresinin kendisine bırakıldığı gizli yapılan Londra Antlaşması ile İtilaf devletlerinin olduğu gruba geçmiştir. Bulgaristan, Çanakkale Savaşı'ndan sonra İttifak devletlerinin olduğu gruba katılmıştır.

Osmanlı Devleti'nin I: Dünya Savaşına Girme Nedenleri:

 • İttihatçıların Almanlara karşı sempati duymaları,
 • Almanya'nın desteği ile devletin kurtulacağına inanılması,
 • Osmanlı Devleti'nin Almanya ile gizli bir anlaşma yapması, ( 2 Ağustos 1914 )
 • Osmanlı Devleti'nin siyasi yalnızlıktan bunalarak kurtulmak istemesi,
 • Osmanlı Devleti'nin İngiltere ve Fransa'nın ekonomik baskılarından kurtulmak istenmesi,
 • Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi,
 • Osmanlı Devleti'nin coğrafyasının jeopolitik önemi.
Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni I: Dünya Savaşı'nın İçine Çekme Nedenleri:
 • Almanya'nın Osmanlı Devleti'nde bulunan halifelik makamını kullanarak İngiliz ve Fransız sömürgelerinde bulunan Müslümanları ayaklandırmak istemesi,
 • Almanya'nın yeni cepheler açarak İtilaf devletlerinin kendi üzerinde bulunan baskılarını hafifletmek istemesi,
 • Almanlar'ın, İngilizler'in Osmanlı Devleti'nin toprakları üzerinden geçen Uzak Doğu sömürge yollarını ele geçirmek istemesi,
 • Almanya'nın Musul-Kerkük petrollerinden yararlanmak istemesi,
 • Almanya'nın, İtilaf devletlerinin Boğazlar yoluyla Rusya'ya yardım göndermesini önlemek istemesi,
 • Almanların İngilizlerden kaçan Goben ve Breslev adlı gemileri Osmanlı Devleti'ne sığınmıştır.
 • Osmanlı Devleti gemileri satın aldığını açıklamış ve gemilerin adlarını Yavuz ve Midilli olarak değiştirmiştir.
 • Bu gemiler Rusya'nın limanlarında bombalanmışlardır.
 • Ruslar bunun üzerine Karadeniz sahillerine ve Doğu Anadolu'ya saldırmıştır.
Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda Savaştığı Cepheler:

Topraklarımızda Savaştığımız cepheler:
 • Kafkas Cephesi
 • Kanal Cephesi
 • Filistin-Suriye Cephesi
 • Irak Cephesi
 • Çanakkale Cephesi
 • Hicaz-Yemen Cephesi
Topraklarımız Dışında Savaştığımız Cepheler:
 • Makedonya
 • Galiçya Cephesi
 • Romanya
Kafkasya Cephesi: Ruslar 1914 yılının aralık ayında Doğu Anadolu Bölgesine saldırdılar. Bu yüzden Osmanlı Devleti Anadolu'da Ruslar ile savaştı. Enver paşanın yönettiği karşı taaruz, şiddetli soğuklardan dolayı başarısız oldu. bu nedenden dolayı askeri birlikler Sarıkamış çevresinde çok sayıda kayıp verdi. 1916 yılında Ruslar Muş ve Trabzon'u ele geçirdi. Çanakkale Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri aldı. Rus İhtilali ise Kafkas cephesinde savaşın durmasına neden oldu.
Kanal Cephesi: Osmanlı Devlet'i hem Mısır'da yeniden egemen olmak hem de Süveyş kanalını ele geçirmek amacındaydı. Süveyş Kanalı Osmanlılar tarafından ele geçirilir ise İngilizlerin,sömürgeleri ile olan bağlantıları kesilecek ve oralardan aldığı askeri destek ve yardım kesilecekti. Bundan dolayı Almanya'nın etkisiyle İngilizlerin elinde bulunduğu Süveyş Kanalına saldırı düzenlendi. Gerekli önlemler alınmadığı için İngiliz birlikleri karşısında yapılan bu savaşta başarısız olundu. İngilizler Sina yarımadasını ele geçirerek Suriye sınırına dayandı.
Hicaz ve Yemen Cephesi: Kutsal yerleri korumak için Osmanlı birlikleri bu bölgede İngilizlerle çarpıştı. Ancak Sina'da gerek çölün olumsuz koşulları gerekse güçlü İngiliz kuvvetleri karşısında sonuç alınamadı. Osmanlı bu cephede Araplarla mücadele etmiştir. Bu cephede İngilizler üstün durumuna geçti.
Irak Cephesi: Irak petrollerini ele geçirmek isteyen İngiltere Basra'ya asker çıkardı.Osmanlı Devleti bu cephede İngiliz birlikleriyle savaştı ve bu savaşta başarılı oldu. Ancak elde edilen bu başarı uzun sürmedi. İngilizler tekrar Basra'ya asker çıkardı ve 1917 yılında Bağdat'a girdiler.
Suriye-Filistin Cephesi: Türk kuvvetlerini bu cephede yıldırım ordular, grup komutanı olan Alman General Von Sandres komuta ediyordu. Bu komutan ateşkes hükmünden dolayı görevden alındı. Görevden alınan komutan yerine Mustafa Kemal getirildi. Mustafa Kemal İngilizlere karşı başarılar kazandı. Mustafa Kemal bugünkü Suriye sınırımız korumak için önlemler aldı.
Galiçya, Romanya ve Makedonya Cepheleri: Osmanlılar, Avrupa'da ki cephelerine kuvvet göndermişti. Gönderilen kuvvetler 1916-1917 yıllarında Avrupa cephelerinde muharebelere katıldılar. Rusya, Romanya ve Fransa'ya karşı mücadele ettiler.
Çanakkale Cephesi: Türk milletinin vatanını savunmak için canı feda etmekten çekinmediği Türk tarihinin kaderini değiştiren önemli bir savaştır. İtilaf devletlerinin bu cephedeki amacı; Rusya'ya silah yardımı yaparak, bu devletin Doğu Avrupa'ya yönelik saldırıyı kolaylaştırmak, Almanya'nın doğuya yayılmasını önlemek, boğazlar ve İstanbul'u alarak Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmaktı. İtilaf devletleri Balkan Devletlerini yanlarına çekmek istiyordu. İngiltere ayrıca Mısır'daki varlığını güvence altına alarak, Ortadoğu'da bulunan zengin petrol yataklarına sahip olmak istiyordu. İtilaf devletleri, Çanakkale boğazından geçmek için Şubat' 1915'inden itibaren saldırıya geçtiler. Denize dökülen mayınlardan dolayı başarısızlığa uğradılar. 18 Mart 1915'te daha büyük bir saldırı başlattılar. İtilaf Devletleri'nin savaş gemilerinin bir kısmı batırıldı, bir kısmı ise saf dışı edildi. Böylece Çanakkale Denizi'nden geçilemeyeceği anlaşıldı. Daha sonra kıyılardan çıkmaya çalıştılar. Amaç Çanakkale'yi karadan geçmekti. İçlerinde Yeni Zelandalı ve Avusturyalı askerlerden oluşan Anzaklarında bulunduğu İtilaf Devleti'nin birlikleri, karşılarında Mustafa Kemal'i ve onun inançlı askerlerini buldular. Türk ordusu bu cephede büyük bir zafer kazandı. Bu savaş sonunda savaş bir süre uzadı.
I. Dünya Savaşı Sonuçları:
 • Asya ve Avrupa'daki devletler arasında ki dengeler bozuldu.
 • Osmanlı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Rusya tarihe karıştı.
 • Polonya, Çekoslovakya Yugoslavya ve Macaristan kuruldu.
 • Yeni yeni siyasi rejimler ortaya çıktı.
 • Yenilen devletler imzaladıkları ağır antlaşmalar ile 2. Dünya Savaşına ortam hazırlanmış oldu.
 • Sömürgecilik isim değiştirdi ve ''Mandacılık '' adı altında devam etti.
 • Osmanlı Devleti parçalandı.
 • Hristiyan azınlıktan sonra Müslüman Araplarda bağımsızlıklarını ilan etti.
 • ABD bu savaştan sonra Avrupa politikasına karışmaya başladı.
 • Cemiyet-i Akvam kuruldu.
Yenilen Devletlerin İmzaladığı Antlaşmalar:
 • Almanya: Versay Antlaşması
 • Avusturya: st. Germain Antlaşması
 • Macaristan: Riyanon Antlaşması
 • Bulgaristan: Nöyyi Antlaşması
 • Osmanlı Devleti: Sevr Antlaşması
Son Güncelleme : 03.04.2021 02:07:05
1. Dünya Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

1. Dünya Savaşı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "1. Dünya Savaşı"
Çok işime yaradı teşekkür ederim.Ders öğretmenim çok beğendi sağolun:)
Fatma . 11.12.2015
CEVAP YAZ
SİZİN SAYENİZDE PROJE ÖDEVİMİ BİTİRDİM TEŞEKKÜRLER 3
Emre . 31.03.2018
CEVAP YAZ
Sakarya Meydan Muharebesi
Sakarya Meydan Muharebesi
23 Ağustos – 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan. Türk milleti için bir ölüm kalım savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi; Kurtuluş Savaşı içinde kader tayin edici olmuştur. Bu savaştan önce Yunanlıların başlıca hedefi; Ankara yönünde ilerleye...
1.İnönü Savaşı
1.İnönü Savaşı
1. İnönü Savaşı, 6 Ocak 1921 tarihinde iki taraftan saldırıya geçen Yunan ordularıyla İnönü mevzilerinde savunmada olan Türk kuvvetleri arasında yapılan savaştır. 6 Ocak 1921 tarihine kadar Uşak ve Bursa bölgelerinde hazırlıklarını tamamlayan Yuna...
Misaki Milli Nedir
Misaki Milli Nedir
Mısak-ı Milli, Türklerin Kurtuluş Savaşının siyasi manifestosu olan altı maddelik bir bildiri adıdır. İstanbul' da toplanan son Osamanlı Meclisi tarafından bu bildiri 28 Ocak 1920 yılında oybirliği ile kabul edilmiştir ve kabul edildikten sonraki 17 ...
Moskova Antlaşması
Moskova Antlaşması
Moskova antlaşması, TBMM ve Rusya arasında karşılıklı menfaatler adına 16 Mart 1921 tarihinde imzalanmış bir antlaşmadır. Rusya'nın komünist ihtilaline maruz kalması sebebiyle savaştan çekilmesi, İtilaf devletlerinin tepkisine sebep olmuştu. Rusya'd...
Boğazlar Sorunu
Boğazlar Sorunu
Boğazlar Sorunu, İtilaf Devletleri tarafından ortaya atılmış, Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın stratejik öneminden faydalanabilmek adına Osmanlı üzerinde kurgulanan planlardan bir tanesi olarak tarihteki yerini almıştır. Boğazlar Sorunu sadece Osm...
İzmir İktisat Kongresi
İzmir İktisat Kongresi
İzmir İktisat Kongresi İzmir' de Banka-han binasında toplanan yeni Türkiye'nin ekonomik sorunlarının tartışıldığı bir kongredir. Yeni Türk devletinin temelleri 23 nisan 1920'de atılmıştı fakat en önemli sorunun ülkenin işgallerden kurtarılması olarak...
Reval Görüşmeleri
Reval Görüşmeleri
Reval Görüşmeleri, görüşmelerin başlaması ve ilerleyiş süresi; Tarihler 9 Haziran 1908'i gösterirken bu günün sabahında Finlandiya Körfezi'nin Baltık kıyısında bulunan Reval bu günkü Estonya'nın başkenti konumunda bulunan Tallin'de zamanın İngiltere ...
Musul Sorunu
Musul Sorunu
Musul Sorunu, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde başlayıp Cumhuriyet'in ilk yıllarında dahi devam eden önemli sınır sorunlarından bir tanesidir. Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti zamanında sınırları içerisinde yer alan bu topraklar, Sanayi İnkılâbı'nd...
Güney Cephesi
Güney Cephesi
Güney Cephesi, Kurtuluş Savaşı döneminde Antep, Urfa ve Maraş'ta Türk askerlerinin Fransızlara karşı mücadele ettiği cephedir. Bu anlamda Güney Cephesine Fransız cephesi ya da Kilikya cephesi de denilmektedir. Güney Cephesinde sadece Fransızlara karş...
Maarif Kongresi
Maarif Kongresi
Maarif Kongresi, 15-21 Temmuz 1921 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. O sırada Eskişehir-Kütahya savaşları yapılmakta, Sakarya'da askerler doğuya çekilmekteydi. Böylesine sıcak bir atmosferde 180 kişiden fazla bir katılımcının yer aldığı kongr...
2. İnönü Savaşı
2. İnönü Savaşı
2. İnönü Savaşı, 23 Mart 1921'de Yunan hücumuyla başlayan, milli mücadeledeki en kritik savaşlardan biridir. TBMM Hükümetinin geleceği, milli mücadele ruhunun tazelenmesi, İtilaf Devletleri'nin tutumu, vs. birçok açıdan çok önemli bir dönüm noktası o...
Çerkez Ethem İsyanı
Çerkez Ethem İsyanı
Çerkez Ethem isyanı, Milli Mücadele içinde yer alan diğer isyanlardan daha farklı sebeplere sahiptir. Bu ayaklanmanın etnik bir sebebi olmadığı gibi, bölgesel bir nedene de dayanmamaktadır. Vatan savunmasında kendi birliğiyle görev yapan Çerkez Ethem...

 

Sakarya Meydan Muharebesi
1.İnönü Savaşı
Misaki Milli Nedir
Moskova Antlaşması
Boğazlar Sorunu
İzmir İktisat Kongresi
Reval Görüşmeleri
Musul Sorunu
Güney Cephesi
Maarif Kongresi
2. İnönü Savaşı
Çerkez Ethem İsyanı
Havza Genelgesi
Amasya Genelgesi
Kütahya Eskişehir Savaşı
Ermeni Sorunu
Balkan Savaşları
Kars Antlaşması
Erzurum Kongresi
Sevr Antlaşması
Ankara Antlaşması
Suriye Filistin Cephesi
Manda Ve Himaye Nedir
Doğu Cephesi
Büyük Taaruz
Misakı İktisadi
Atatürkün Samsuna Çıkışı
Gümrü Antlaşması
Mudanya Ateşkes Antlaşması
Kuvayi-milliye
Popüler İçerik
Havza Genelgesi
Havza Genelgesi
Havza Genelgesi, 28-29 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktıktan sonra ilk resmi tepkisi olması sebebiyle tarihte büyük bir öneme sahip...
Amasya Genelgesi
Amasya Genelgesi
Amasya Genelgesi, Türkiye'nin temellerinin atıldığı, ulusal egemenliğin ve tam bağımsızlığın en büyük adımlarının atıldığı önemli bir bildiridir. Yeni...
Kütahya Eskişehir Savaşı
Kütahya Eskişehir Savaşı
Kütahya Eskişehir Savaşı 10 Temmuz 1921 ve 24 Temmuz 1921 tarihleri arasında Yunanistan ile Ankara Hükümeti ordusu arasında gerçekleşen savaştır. Muha...
Ermeni Sorunu
Ermeni Sorunu
Günümüzde içinden çıkılması güç bir durum haline gelmiş olan bir sorundur. Ermeni Sorunu. Tıpkı geçmişte Osmanlı’ya yapıldığı gibi günümüzde de Türk...
Balkan Savaşları
Balkan Savaşları
Balkan savaşlarıBirinci Balkan Savaşı (1912)Birinci balkan savaşının nedenleriTopraklarını büyütme hesapları yapan Balkan devletleri (Bulgaristan,Yuna...
Kars Antlaşması
Kars Antlaşması
Kars Antlaşması, Sovyetler Birliği döneminde, birliğin himayesinde bulunan üç cumhuriyet; Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti ara...
Erzurum Kongresi
Erzurum Kongresi
Erzurum Kongresi, bölgesel müdafaa cemiyetlerinin katılımıyla 21 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum'da toplanan bölgesel nitelikli bir...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sakarya Meydan Muharebesi
1.İnönü Savaşı
Misaki Milli Nedir
Moskova Antlaşması
Boğazlar Sorunu
Sakarya Meydan Muhaberesi
Sakarya Meydan Muhaberesi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sakarya Meydan Muhaberesi
Sakarya Meydan Muhaberesi
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022