Balkan Devletleri



Balkan devletleri; halk arasında Rumeli olarak da bilinen, Türkiye'nin de topraklarının bulunduğu (Trakya), Ege Denizi ile Karadeniz arasında kalan büyük bir yarımada şeklindeki bölgedir. Balkan devletlerinin bu bölgedeki tarihi çok hareketli ve çalkantılıdır. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ilerlemesi sonucu buradaki halkların çoğu uzun süre Osmanlı egemenliğinde yaşamış olsa da, Osmanlı Devleti'nin duraklama ve gerileme dönemleriyle beraber Balkanlarda bağımsızlık hareketleri başlamış, bölgede son derece karışık ve iç içe yaşayan halklar gerek Osmanlı Devletiyle, gerek Orta Avrupa devletleri ile, gerekse kendi aralarında sürekli mücadele ederek bağımsız Balkan Devletlerini kurmaya çalışmışlardır. Yakın tarihten günümüze Balkan devletlerinin isimleri ve genel kronolojik gidişatları şu şekildedir.

1.Arnavutluk: Batıda Ege Denizine kıyısı bulunan, nadir Müslüman Balkan devletlerinden biridir. Bölgeye antik çağdan bilinen tarihe kadar birçok kavmin göç etmesi, yerleşmesi ve el değiştirmesinden sonra günümüz Arnavut milleti bölgede yaşamaya başlamıştır. Osmanlı Devletinin Balkanlara yaptığı akınlar sonucunda 15.yy'da Türk topraklarına katılmıştır. O zamandan yakın tarihe dek Arnavutlar Türk kültürüyle yakın etkileşimde bulunmuşlar; Arnavut diline birçok Türkçe kelime geçmesiyle beraber, Arnavutların yaklaşık %70'i Müslümanlığı kabul etmiştir. Günümüzdeki Arnavutluk devleti; NATO, Avrupa konseyi, İslam Konferansı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi önemli oluşumlara üyedir. Arnavutça, ülkede en çok konuşulan ve resmi dildir. Başkenti Tiran'dır.

2.Bulgaristan:Balkanların güneydoğusunda bulunan, Türkiye'nin de komşularından biri olan bir Balkan devletidir. Bulgarlar, tarih boyunca Türklerle belki de en çok etkileşimde bulunan Balkan milletidir. Zaten günümüz Bulgar milletinin yapısında kültürel, etnik, vs. birçok açıdan da Türkler etkili olmuştur. Osmanlı Devleti'nin Balkan akınlarıyla beraber 14 ve 15. yy'larda Bulgaristan da Osmanlı hakimiyetine girmiş, 1908'de kazanılan tam bağımsızlığa kadar bu egemenlik devam etmiştir. Günümüzde Bulgaristan'da 1 milyona yakın Türk yaşamakta ve bölgedeki geleneklerini, kültürlerini aynen devam ettirmektedir. Bulgarca bu devletin resmi dilidir. Başkenti Sofya'dır.

3.Bosna-Hersek:Balkanların iç kesimlerinde bulunan, federe denilebilecek bir yapıya sahip Müslüman Balkan devletidir. Devlet bünyesinde Boşnak, Hersekli, Sırp, vs. birçok unsur yaşasa da bu devletin vatandaşları genel olarak Boşnak olarak adlandırılır. 20.yy'da varlığını sürdüren sosyalist Yugoslavya Devleti'nin dağılmasından sonra 1990'lı yıllarda bağımsızlığını kazanmıştır. Boşnakça ülkede en çok konuşulan ve resmi dildir. Başkent Saraybosna'ır. 

4.Hırvatistan: Balkanların batısında bulunan; binden fazla adasıyla meşhur Balkan devletidir.Bölgede yaşayan halk olan Hırvatlar; resmi kabule göre 7.yy'dan beri bu bölgededir ve o günden beri Hırvatistan'ın yerlisidir. Tarih boyunca etnik yapısını ve Hıristiyanlığını en iyi koruyan Balkan milletlerinden biri olan Hırvatlar, birçok önemli Avrupa oluşumuna üyedir. Devletin resmi dili Hırvatça'dır ve çok küçük azınlık grupları dışında ülkenin hemen her yerinde de Hırvatça konuşulur. Başkenti Zagrep'tir. 

5.Yunanistan: Balkanların güneyinde bulunan, Türkiye'nin de komşularından biri olan Balkan devletidir. Yunanistan Balkan devletleri arasında en köklü geçmişe sahip devletlerden biridir denebilir. Antik çağlardan beri eski Yunan, Roma, vs. birçok büyük medeniyetten etkilenerek varlığını sürdüren Yunanistan; Osmanlı Devleti'nin Balkan fetihlerinden sonra uzun bir dönem Türk egemenliğinde yaşamış, sonrasında ise 19. yüzyılda Avrupalı devletlerin de yardımıyla tam bağımsızlığını kazanmıştır.
Balkan Devletleri

. Devletin resmi dili Yunancadır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus; günümüz Yunancası ile antik Yunanca köken olarak aynı olsa da birbirinden epey farklı dillerdir. Ayrıca Yunanistan yoğun olarak yaşayan Batı Trakya Türkleri; ülkede Türkçe'nin konuşulmasına vesile olan azınlık gruplarından biridir.  Başkenti Atina'dır. 

6.Kosova: Orta Balkanlarda bulunan küçük bir Balkan devletidir. Kosova, tarih boyunca Balkanların en sancılı bölgelerinden biri olsa da; sürekli farklı güçlü devletler arasında el değiştirmiş, hiçbir zaman tam bağımsızlığını kazanamamıştır. 1999-2008 yılları arasında BM kontrolünde bir bölge olarak varlığını sürdürdükten sonra Kosova, 2008'de bağımsızlığını ilan etmiştir ve Kosova Devleti bu şekilde kurulmuştur. Kosova, etnik yapı olarak da son derece karmaşık bir yapıya sahiptir. Öyle ki; devletin Arnavutça ve Sırpça olmak üzere iki resmi dili vardır. Bunun dışında Türkçe ve diğer Balkan dilleri de azınlık dili statüsündedir. Başkenti Priştine'dir. 

7.Karadağ: Uzun bir süre Sırbistan-Karadağ şeklinde bir konfederasyonla yönetilen Balkan devleti; 21 Mayıs 2006'da Sırbistan ve Karadağ olmak üzere iki farklı devlete ayrılmıştır. Karadağ da bu Balkan devletlerinden biridir. Balkanların batısında bulunur. Küçük bir şerit de olsa Ege Denizi'ne kıyısı vardır. Ülkenin nüfusunun büyük bölümü Karadağlılardan oluşur. Bunun dışında Sırplar ve Arnavutlar önemli azınlıklardandır. Resmi dil Karadağcadır. Başkenti Podgorica'dır. 

8.Sırbistan:Yukarıda bahsedildiği gibi 21 Mayıs referandumu ile bağımsızlığını kazanan Balkan devletidir. Balkanların orta kısmında bulunur. Ülkenin büyük çoğunluğunu Sırplar oluşturur. Bunun dışında Karadağlılar, Arnavutlar önemli azınlıklardandır. Devletin resmi dili Sırpçadır. Sırplar; Karadağ ve Yunanistanla beraber 18.yy dan beri Osmanlı Devleti'ni en çok meşgul eden Balkan devletlerinden biridir. Başkenti Belgrad'dır. 

9.Makedonya:Balkanların orta kesimlerinde bulunan, Türklerce en çok bilinen Balkan devletlerinden biridir. Başkenti Üsküp olan bu devlet; eski çağlardan sonra 500 yıldan fazla bir süre Türk egemenliğinde yaşamış, sonrasında ise sosyalist Yugoslavya himayesinde girmiş, son olarak da Bağımsız Makedonya Cumhuriyeti olmak üzere bağımsızlığını ilan etmiştir. Resmi dil Makedoncadır, bunun yanında Arnavutça, Sırpça, Türkçe de konuşulan azınlık dilleri arasındadır. 

10.Romanya: Balkanların kuzeydoğusunda bulunan, doğuda Karadeniz'e kıyısı olan bir Balkan Devletidir. Tarih boyunca göç eden çeşitli halklar arasında yer değiştirmesinden sonra Romenler 14.yy'da kendilerine ait Eflak ve Boğdan devletlerini kurmuşlar, fakat sonrasında bu devletlerde Osmanlı Devleti himayesinde tampon devletler olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Sonrasında ise sosyalist Rusya, vs. işgallerden sonra bağımsızlığını kazanmıştır. Devletin resmi dili Romencedir. Başkent Üsküp'tür. 

11.Moldova: Balkanların doğusunda yer alan, Romanya ile Ukrayna arasında bulunan bir Balkan devletidir. 1991'de SSCB'nin dağılması ile bağımsız olmuştur. Moldova topraklarının tarih boyunca sürekli el değiştirmesi ve halkının sürekli göçlere, zorla boyunduruk altına girmekle, vs. durumlarla karşı karşıya kalması akıbetini belirsizleştirmiş; bu da Moldova'yı Avrupa'nın en sorunlu bölgelerinden biri yapmıştır. Fakat buna rağmen Moldova'da küçük bir azınlık halinde bulunan Gagauzlara barışçıl yollarla kültürel imtiyazlar tanınması; buradaki etnik bir meselenin en ufak bir çatışmaya dahi gerek olmadan çözülmesini sağlamıştır. Bu, Balkan devletleri arasında Moldova'nın önemli bir başarısıdır. Başkenti Kişinev'dir. 

Yayınlanma Tarihi : 30.04.2014 11:58:34





Balkan Devletleri Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

0 Yorum Yapılmış "Balkan Devletleri"


İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Latin Harflerinin Kabulü

Latin harflerinin kabulü, Türk tarihi açısından önemli bir olaydır. Atatürk, Türkçe'nin daha kolay okunması ve yazılması, eğitimin yaygınlaştırılması için harf değişikliğinin gerekli olduğunu düşünmüştü ve bunun için çalışmalar ya...

1921 Anayasası

1921 Anayasası, günümüzde Büyük Millet Meclisi Anayasası veya Teşkilat-ı Esasiye Kanunu olarak adlandırılmaktadır. Türk tarihi açısından bu kanun önemli bir öneme sahiptir. Türk Cumhuriyet'inin ilk anayasası olarak bilinmektedi...

Atatürkün Ankaraya Gelişi

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Türk milletinin tarihi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Birinci Dünya Savaşı gerçekleştikten sonra Osmanlı Devleti bu büyük savaşta yenilgiye uğramış oldu. Bu yenilginin ardından Osmanlı Devl...

İstanbulun Kurtuluşu

İstanbul'un Kurtuluşu, dünyada eşi benzeri olmayan en güzel kentlerden biri olan İstanbul 29 Mayıs 1453 tarihinde dönemin Osmanlı İmparatorluğu Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Osmanlıların, Bizans İmparatorluğu...

Halifeliğin Kaldırılması

Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924), Osmanlı Hanedanı elinde bulunan halifelik sıfatının yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti tarafından kaldırılması olayıdır. Devletin laikleştirilmesi konusunda atılan en önemli adımdır. Halife sö...

Amasya Tamimi

Amasya Tamimi, tam bağımsız ve ulusal egemenliğe dayanan yeni Türkiye Cumhuriyetinin temellerini oluşturan ilk belge olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti açısından önemi büyüktür. 21 Haziran 1919 günü Amasya'da Saraydüzü Kışlası'n...

Tekalifi Milliye Emirleri

Tekalifi Milliye Emirleri, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biridir. Onun öncesinde 10 Temmuz 1921'de birliklerimizin eksik hareket kabiliyeti nedeniyle Yunan ordusunun başarısıyla Kütahya-Eskişehir Muharebesi kaybedildi. 1...

Saltanatın Kaldırılması

Saltanatın Kaldırılması, Diğer adı ile Padişahlık düzeninin sona ermesi. 1 Kasım 1922 tarihinde gerçekleşmiştir. Mudanya Ateşkes Antlaşmasından sonra Lozan Barış Antlaşması için Türkiye adına Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birli...

Zafer Bayramı

Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bayramıdır ve düşman işgalinden kurtuluşunu simgeler. 1922 senesinde 26 Ağustos'da başlayıp, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde 4 gün sürmüş ve 30 Ağustos tarihinde zaferle sonuçlan...

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı; 1911 ve 1912 yılları arasında Osmanlı Devleti ile İtalya arasında bugünkü Libya toprakları için gerçekleşen bir savaştır. Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşları, vs. birçok önemli çarpışma arasında bazen pek fa...












#



Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası |RSS Kaynağı| Yardım Forumları

Kurtuluş Savaşı, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

DMCA.com

Haziran - 2018